Petroleumslege (Helseattest)

Kort ventetid

Vi har kort ventetid og strekker oss langt for å møte dine behov

Lang erfaring

Vi bruker god tid for å gi deg den beste ultralydundersøkelsen!

Bred Kompetanse

Du trenger ingen henvisning for å komme til oss!

Trenger du Offshore-attest?

Alle som jobber eller skal jobbe offshore må ha godkjent helseattest som viser at de er i normalt god form. Denne attesten må fornyes hver andre 2.år. Petroleumsattesten kan bare bli utstedt av en godkjent petroleumslege.

Undersøkelsen utføres at spesialist i allmennmedisin og fastlege Halvard Martin Aag. Han har jobbet med allmennmedisin siden 1990 og ultralyddiagnostikk siden 1999. 

Helsekrav som stilles ved Helseattest

Helsetilstanden din må være slik at den ikke utgjør noen fare for deg selv eller andre. Du må være i fysisk og psykisk stand til å mestre opphold på plattformen, samt en evakueringssituasjon. Du må være i stand til å arbeide sikkerhetsmessig forsvarlig til havs.

Syn
Du må ha god nok synsstyrke til å kunne jobbe på en sikker måte på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs. Du må ha normalt synsfelt på minst ett øye. Synsstyrken må være minst 0.1 uten bruk av briller/linser. Bruker du linser om natten kan du søke dispensasjon fra kravet.

Hørsel
Du kan ikke ha hørsel som er med nedsatt en at du oppfatter sikkerhetskritiske lydvarsler og taleinformasjon.

Hjerte-karsykdom
Du kan ikke ha hjerte- eller karsykdom som kan medføre økt sannsynlighet for akutt behandlingstrengende sykdomstilfelle.

Hjernefunksjonsforstyrrelser
Det må ikke foreligge tilstander som medfører økt sannsynlighet for anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser eller andre anfall med redusert bevissthet.

Psykiske lidelser
Du kan ikke ha en psykisk lidelse eller personlighetsavvik som medfører nedsatt dømmekraft, impulskontroll eller adferdsforstyrrelser.

Diabetes
Du kan ikke ha diabetes som må behandles med medisiner som kan føre til lavt blodsukker. 

Misbruk
Du kan ikke misbruke alkohol eller andre rusmidler, og ikke bruke beroligende eller bedøvende midler i doser som reduserer årvåkenhet og arbeidsevne.

Lungefunksjon
Du må ha tilfredsstillende lungefunksjon

Førlighet
Førligheten din må være tilstrekkelig til at du kan arbeide sikkerhetsmessig forsvarlig og slik at du kan mestre en nødssituasjon og evakuering.

Medikamentbruk
Du kan ikke bruke medikamenter, enten de er forskrevet av lege eller ikke, som reduserer muligheten din til å arbeide sikkerhetsmessig forsvarlig og til å mestre en nødsituasjon og evakuering.

Andre lidelser
Du kan ikke ha andre lidelser som medfører at kravene til helse og førlighet ikke er oppfylt, eller som kan medføre at du trenger akutt medisinsk behandling som ikke kan ytes til havs.

Overvekt
Det må ikke være overvekt som utgjør en sikkerhetsmessig risiko i en nødssituasjon. Legen må iverksette tiltak ved BMI over 35. Vekt over 120 kg eller livvidde over 115cm kan være et sikkerhetsproblem, og legen må gjøre en individuell vurdering.

Graviditet
Etter 28. uke i svangerskapet er helsekravene ikke oppfylt, og du kan ikke reise offshore.

Kom når det passer deg

Vi har fleksible åpningstider – kort ventetid, og strekker oss langt for å møte dine behov som pasient. Du trenger ingen henvisning for å bestille time hos oss.