Dette bør du gjøre ved skuldersmerter

Share on facebook

Smerter utgående fra strukturer i og omkring selve skulderleddet, eller leddet mellom krageben og skulder (AC-leddet).

Hva er smertemekanismene?

De aller fleste tilfeller av skuldersmerter skyldes overbelastning eller feilbelastning. Vanligst er senebetennelser, som vi regner står for 75 prosent av alle tilfeller med skuldersmerter

Hva kan du gjøre selv?

De fleste skulderlidelser blir bra av seg selv med tiden, dog kan det ta både måneder og år

•Plages du med den ene eller begge skuldrene, kan du begrense plagene ved å gjøre følgende:

  • Unngå ensidig arbeid, se om du kan bedre arbeidsstillingen din
  • ta pauser
  • Utfør øvelser etter instruksjon fra lege eller fysioterapeut

Når bør du søke lege?

•Ved sterke smerter

•Ved vedvarende plager

•Ved skader mot skulderen og etterfølgende smerter

Legeundersøkelsen

•Legen vil foreta en grundig skulderundersøkelse:

•Se etter skjevheter eller andre synlige forandringer

•Kjenne på skulderen for å finne hvor smertene sitter

•Utføre ulike tester med passive og aktive bevegelser, og teste om bestemte belastninger utløser smerte eller om muskulaturen er svekket

•Det kan hende at legen setter en sprøyte med lokalbedøvelse for å få bekreftet årsaken til lidelsen (forsvinner smertene etter bedøvelsen?)

Ultralyd er en svært godt egnet til å påvise skade på seneapparatet . fulltykkelsesruptur av rotator cuffen

Ultralyd er svært godt egnet til å påvise væskeansamlinger i slimpose og skulder ledd